Gujraat samachar vadodra – એસ્પ્રિયસ લાઇફસાયન્સે ડાયાબિટીક ન્યુરોપથીની સારવાર માટે નવી દવા વિકસાવી, પેટન્ટ ફાઇલ કરી

Gujraat samachar vadodra – એસ્પ્રિયસ લાઇફસાયન્સે ડાયાબિટીક ન્યુરોપથીની સારવાર માટે નવી દવા વિકસાવી, પેટન્ટ ફાઇલ કરી

ગુજરાત સ્થિત એપ્રિયસ લાઇફસાયન્સે, ડાયાબિટીક ન્યુરોપૃથીની સાર્વારમાં એક સીમાચિહ્ન હાંસલૅ કર્યું છે, જે રારીરના પેરિફેરલ વિસ્તારોમાં ચેતા નુકસાનનું કાર્ણ બને છે, જે નબળાઇ, નિષ્ક્રિયતાં અને લેક્ષણો તરફ દોરી જાય છે. FDC માટે પેટન્ટ પહેલેથી જ ફાઇલ કરવામાં આવી છે.